Zavolejte nám    603 951 581

RCPV logo
> Index > Kvalifikační kurzy > Ostatní kurzy

1. Základy podnikání

Zájmový kurz, který je určen začínajícím podnikatelům.

Obsah kurzu:   40 hodin

 

Lektor kurzu :   Ludmila Matějková- majitelka RCPV

 

Cena kurzu  :   3 500,- Kč

 

Náplň kurzu   :

 • založení živnosti,
 • Živnostenský zákon
 • Obchodní zákon
 • Občanský zákoník,
 • právní předpisy
 • základní ekonomické informace
 • Vypracování vlastního pdnikatelského plánu
 • Individuelní poradenská činnost v rámci kurzu / konzultace/

 

Absolvent získává Osvědčení o absolvování kurzu.

 

 

2. Motivační kurz / uplatnění na trhu práce /

Zájmový kurz pro veřejnost.

 

Obsah kurzu:   30 hodin

Lektor kurzu:  Ludmila Matějková- majitelka RCPV

 

Cena kurzu :  2500,- Kč

 

Obsah kurzu:


 • Techniky zaměřené na vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění fyzické osoby na trhu práce.
 • Orientace na trhu práce
 • Kde najít nabídky pracovních příležitostí a co dál
 • Životopis, motivační dopis
 • Konkurz, výběrové řízení - já na to mám
 • Koučink
 • Komunikace a sebeprezentace
 • Rozvoj vlastních zdrojů a potenciálu
 • Individuální konzultace a poradenství

 

 

Absolvent získává Osvědčení o absolvování kurzu.

 

 


3. Nehtová modeláž pro pedikérky

Jednodenní kurz:   9.00 - 15.00 hodin

 

Cena kurzu       :   3500,- Kč

 

/ potřeba vlastního modelu/


Dále zajišťujeme:

Pracovní diagnostika a psychologické poradenství

Hodnocení externích kandidátů při výběru na důležité pozice.

 • Hodnocení současných zaměstnanců, jejich vlastních schopností a nadání.
 • Diagnostika současného výkonu jedince, sleduje jeho předpoklady a dovednosti (prodejní, vyjednávací atd.) plánuje jeho další rozvoj.
 • Rozhodování se o změně povolání.
 • Rozhodování se o volbě a výběru vhodné rekvalifikace.
 • Vhodné při úvahách o změně či výběru dalšího vzdělávání.

Hlídání dětí!

 

 

Určeno maminkám, které potřebují využít naší službu během návštěv rekvalifikačních kurzů!

Karlovy Vary a Plzeň

 

Nabízíme rekvalifikační kurzy na našich pobočkách v Karlových Varech a v Plzni. Rekvalifikační centrum profesního vzdělávání (RCPV) bylo založeno v roce 1998. Jsme profesionální vzdělávací centrum s tradicí. Máte zájem o rekvalifikaci v Karlových Varech nebo v Plzni?

 

Kontaktujte nás!

 

 

Video