Zavolejte nám    603 951 581

RCPV logo
> Index > Cena kurzů

Aktuální ceny kurzů rok 2024

 

 • Kosmetička

19 000,- Kč + cena zkoušky  3 000,- Kč


 • Vizážista

10 000,- Kč + cena zkoušky  3 000,- Kč


 • Pedikérka a nehtová designérka

12 000 ,- Kč  + cena zkoušky 2 000,- Kč


 • Manikérka a nehtová designérka

12 000,- Kč + cena zkoušky  2 000,- Kč

 


V cenách kurzů je zahrnut veškerý  materiál pro jednotlivé obory .

 

Rovněž je zahrnuta konzulace před závěrečnou zkouškou


Při kombinaci dvou kurzů nabízíme slevu kurzovného

 

 

 • DÉLKA KURZU JE STANOVENA NOVĚ , DLE ZÁKONA Č. 179/2006 Sb. A TÝKÁ SE VŠECH ZÁJEMCŮ,
 • BEZ OHLEDU NA DOCÍLENÉ VZDĚLÁNÍ !
 • PODMÍNKOU JE UKONČENÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Další kurzy:

 

 • Kurzy vedoucí ke zkoušce profesní kvalifikace pro ty, kteří již mají

znalosti a dovednosti v daném oboru a potřebují získat kvalifikaci:

Rozsah teorie a praxe:    10 hodin, 20 hodin, 30 hodin.

Cena dle dohody.

 

Informace o profesních kvalifikacích a zkouškách :

   

  Autorizovanou  osobou a zkušebním komisařem dle zákona  pro  obory

  profesních kvalifikací  Kosmetička, Manikérka, Pedikérka, Vizážistka je

  paní Ludmila Matějková.

   

Po složení  profesní zkoušky získává absolvent  Osvědční odpovídjící úrovni

Evropského rámce kvalifikací ( EQF).

 

Může pak  o k a m ž i t ě  podnikt  jako OSVČ, nebo může být zaměstnán

v rámci EU, nepotřebuje odpovědného zástupce ani praxi v oboru.

 

 

Hlídání dětí!

 

 

V současn době nerealizujeme.

Plzeň

 

Nabízíme kvalifikační kurzy v Plzni. Regionální centrum profesního vzdělávání (RCPV) bylo založeno v roce 1998. Jsme profesionální vzdělávací centrum s tradicí. Máte zájem o kvalifikační kurzy v Plzni?

 

Kontaktujte nás!

 

 

Video