Zavolejte nám    603 951 581

RCPV logo
> Index > Kontakty > O nás > Představení RCPV

Ludmila Matějková - RCPV

Regionální Centrum Profesního Vzdělávání

 

RCPV Plzeň bylo založeno v roce 1998.  Jsme česká vzdělávací agentura zaměřená na profesní kvalifikace,  kurzy, poradenskou, konzultační a školící činnost pro oblast profesního a celoživotního vzdělávání.

Vzdělávací středisko Plzeň

 

  • V blízkosti našich poboček je bezproblémové parkování.
  • Prohlédněte si fotogalerie rekvalifikačních  kurzů a zkoušek profesní kvalifikace.
  • Kontaktujte nás!

Ludmila Matějková

Majitelka Regionálního centra profesního vzdělávání (RCPV) paní Ludmila Matějková navázala na předcházející znalosti a zkušenosti, které postupně získala jak v nižších pracovních pozicích v obchodních organizacích, tak zejména v manažerských pozicích.

 

Paní Matějková získala zkušenosti z oblasti profesního vzdělávání na Ministerstvu hospodářství ČR a také v rámci svého působení v Hospodářské komoře ČR.

 

  • Nejprve pracovala jako vedoucí Regionálního pracoviště Správy přípravy učňů Ministerstva hospodářství ČR v letech 1993 - 1997 pro oblast Západočeského regionu.
  • V roce 1997 byla jmenována prezidentem Hospodářské komory České republiky do pozice ředitelky divize vzdělávání Hospodářské komory ČR v Praze.

 

Ve své odborné i pedagogické činnosti byly její aktivity neustále zaměřovány na oblast profesního a celoživotního vzdělávání v ČR . V rámci svého působení byla jmenována členkou národní odborné poradní komise ATF - vytvořené pro spolupráci a efektivitu programů EU jako jsou programy PHARE, LEONARDO a další.

 

Založením RCPV tak bylo logicky navázáno na tyto předcházející aktivity. Kromě rekvalifikací, školících a vzdělávacích programů,

profesní kvalifikace jak pro veřejnost, podnikatelskou i státní sféru organizuje a realizuje RCPV semináře, konference, školení. Rovněž je sponzorem kulturních a společenských akcí.

Specialista pro profesní kvalifikace pro region Plzeň

Cílem RCPV jsou kvalitní a odborné vzdělávací programy pro občany Plzeňského a Karlovarského kraje. Pomáháme veřejnosti při hledání nového zařazení a uplatnění na trhu práce. Jedná se o zařazení do zaměstnání nebo možnost uplatnění se jako budoucí podnikatelé.

  • RCPV spolupracuje s úřady práce celé ČR, státními i nestátními institucemi, firmami.

 

V roce 2009, na základě výběrových řízení a veřejné soutěže byly uzavřeny Rámcové smlouvy s úřady práce o realizaci rekvalifikačních kurzů, které jsou financovány ESF a z prostředků rozpočtu České republiky v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti.

Hlídání dětí!

 

 

Určeno maminkám, které potřebují využít naší službu během návštěv rekvalifikačních kurzů!

Karlovy Vary a Plzeň

 

Nabízíme rekvalifikační kurzy na našich pobočkách v Karlových Varech a v Plzni. Rekvalifikační centrum profesního vzdělávání (RCPV) bylo založeno v roce 1998. Jsme profesionální vzdělávací centrum s tradicí. Máte zájem o rekvalifikaci v Karlových Varech nebo v Plzni?

 

Kontaktujte nás!

 

 

Video