Zavolejte nám    603 951 581

RCPV logo
> Index > Akce

  • Nabízíme " D á r k o v é   p o u k a z y "

jako vhodný dárek

 

  • Termíny všech zájmových  a rekvalifikačních kurzů  lze dohodnout individuelně

na tel.: 603 951 581

  • Kosmetička
  • Vizážistka
  • Manikérka a nehtová designérka
  • Pedikérka a nehtová designérka
  • Holičské a kadeřnické práce

 

 

 

 

    Přijímáme závazné přihlášky.

 

 

 

Informace pro občany registrované na úřadech práce.


V rámci nové formy tzv. zvolené rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit

a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit.

 

Pro zvolenou rekvalifikaci platí obdobný postup jako pro rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, tzn., že absolvováním se rozumí účast v kurzu včetně závěrečné zkoušky.O zvolenou rekvalifikaci je třeba žádat s dostatečným časovým předstihem (2-3 týdny) před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Jednání s rekvalifikačním zařízením je plně v kompetenci uchazeče/zájemce o zaměstnání.

Nedokončí-li uchazeč/zájemce o zaměstnání bez vážných důvodů rekvalifikační kurz či ukončí-li rekvalifikační kurz neúspěšně, hradí náklady rekvalifikace sám. Úřad práce hradí náklady rekvalifikačního kurzu pouze v případě úspěšného ukončení a získání osvědčení o absolvování rekvalifikace.

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč/zájemce
o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce.

 

 

 

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

 

 

Jednodenní kurz, teoretická a parktická část.

9.00 - 15.00 hodin

 

 

Cena: 3 500 ,- Kč / 2 500,-Kč pro absolventy RCPV/

V ceně kurzu je zahrnut výukový materiál.

 

Absolvent získává osvědčení o absolvování kurzu.

 

Plzeň , Karlovy Vary termín dle dohody !

Informace: tel.: 603 951 581 p. Matějková

 

 

Hlídání dětí!

 

 

Určeno maminkám, které potřebují využít naší službu během návštěv rekvalifikačních kurzů!

Karlovy Vary a Plzeň

 

Nabízíme rekvalifikační kurzy na našich pobočkách v Karlových Varech a v Plzni. Rekvalifikační centrum profesního vzdělávání (RCPV) bylo založeno v roce 1998. Jsme profesionální vzdělávací centrum s tradicí. Máte zájem o rekvalifikaci v Karlových Varech nebo v Plzni?

 

Kontaktujte nás!

 

 

Video